O NÁS

Mlýn Kelč byl založen v roce 1901 Janem Strnadlem jako parní válcový mlýn, následně byl v roce 1935 modernizován na vodní válcový mlýn. Uskutečnila se dostavba sila a skladovacích prostor. Vodní mlýn byl později přebudován na mlýn elektrifikovaný. V roce 1948 byl znárodněn a přešel do vlastnictví státu pod hlavičkou Mlýny a těstárny s.p.. Později se stal součástí státního podniku Mlýny Olomouc a.s.. Dnem 1.9.1992 byl mlýn Kelč privatizován formou přímého prodeje.

Po ničivých záplavách v roce 1997, které zasáhly i mlýn došlo k celkové rekonstrukci obilního sila a příjmu obilí. V průběhu dalšího období byla průběžně modernizována technologie mlýna až do současného stavu.

Mlýn zpracovává pšenici a žito na široký sortiment mlýnských výrobků. Jako jediný průmyslový mlýn ve Zlínském kraji zásobuje nejen průmyslové pekárny, ale i regionální výrobce pečiva a pekařských výrobků. Stejně tak dodává krmné komponenty zemědělcům a výrobcům krmných směsí pro hospodářská zvířata.

Zpracovávané obilí pochází výhradně z ČR a je dodáváno prostřednictvím firmy MORAGRO, a.s. v Prostějově, která je s mlýnem kapitálově propojená.

Společnost MORAGRO se sídlem v Prostějově je spolehlivým partnerem v oblasti nákupu a prodeje obilovin a olejnin. Již několik desítek let. Obiloviny nakupuje zejména v regionu střední Moravy, s vlastní moderní laboratoří, linkou na posklizňovou úpravu a moderní skladovací technologií je spolehlivým garantem kvality dodávaných obilovin nejen do Mlýna Kelč.

Firma je držitelem certifikátu HACCP, který pravidelně obnovuje.