Jak získáváme to nejdůležitější?

 

Klíčovým partnerem při zajištění obilí pro mletí mouk je společnost MORAGRO, a.s. v Prostějov, jejíž hlavním předmětem podnikání  je nákup, prodej, ošetřování a skladování zemědělských komodit, zejména pšenice, ječmene, řepky, žita a prodej mĕkkých surovin, jako jsou krmiva pro hospodářská zvířata.

Celková skladovací kapacita společnosti je 75.000 tun, příjmová kapacita je 480 tun a vyskladňovací kapacita 350 tun za hodinu.

 

 

 

Velký důraz je kladen na systém nákupu zemědělských komodit, tedy na činnost, která rozhoduje o zajištění kvalitních surovin pro následné obchodní aktivity naší společnosti.
Z tohoto důvodu probíhá individuální jakostní a ekonomické vyhodnocení jednotlivých dodávek od každého dodavatele. Provozy jsou vybaveny odpovídající čistící a sušící technologií.

 

 

Klíčová část procesu řízení kvality probíhá při příjmu surovin. Vážení a odběr vzorků ve směru příjmu i výdeje probíhá na jednom místě, a to v automatickém nebo ručním režimu. Praktické uspořádání vah a pojízdného vzorkovače společně s jednoduchou identifikací přes QR umožňuje zrychlení procesu příjmu. 

 

 

Materiál odebraný vzorkovačem při příjmu či výdeji je dopraven k děličce, která vytvoří reprezentativní vzorek, jež je dále v laboratoři proměřen na kvalitativní parametry, např. vlhkost, objemovou hmotnost, množství příměsí a nečistot, N-látky, pádové číslo, obsah tuku, mlynářské parametry, atd.